יהוה in the Leningrad Codex – Exodus – Shemot

YHVH – יהוה found in the Leningrad Codex – Exodus – Shemot

 

VerseName w/ vowels
Exodus 3:2יְהוָֹ֥הWLC-Ex3-2
Exodus 3:4יְהוָ֖ה
Exodus 3:7יְהוָ֔ה
Exodus 3:15יְהוָ֞ה
Exodus 3:16יְהוָ֞ה
Exodus 3:18יְהוָ֞הלַֽיהוָ֥ה
Exodus 4:1יְהוָֽה
Exodus 4:2יְהוָ֖ה
Exodus 4:4יְהוָה֙
Exodus 4:5יְהוָ֖ה
Exodus 4:6יְהוָ֨ה
Exodus 4:10יְהוָה֮
Exodus 4:11יְהוָ֜ה     יְהוָֽה
Exodus 4:14 יְהוָ֜ה
Exodus 4:19יְהוָ֤ה
Exodus 4:21 יְהוָה֮
Exodus 4:22יְהוָ֔ה
Exodus 4:24יְהוָ֔ה
Exodus 4:27יְהוָה֙
Exodus 4:28יְהוָ֖ה
Exodus 4:30יְהוָ֖ה
Exodus 4:31יְהוָ֜ה
Exodus 5:1יְהוָה֙
Exodus 5:2יְהוָה֙   יְהוָ֔ה
Exodus 5:3לַֽיהוָ֣ה
Exodus 5:17 לַֽיהוָֽה
Exodus 5:21יְהוָ֛ה
Exodus 5:22יְהוָ֖ה
Exodus 6:1יְהוָה֙
Exodus 6:2יְהוָֽה
Exodus 6:3 יְהוָ֔ה
Exodus 6:6 יְהוָה֒
Exodus 6:7יְהוָה֙
Exodus 6:8יְהוָֽה
Exodus 6:10יְהוָ֖ה
Exodus 6:12יְהוָ֖ה
Exodus 6:13יְהוָה֮
Exodus 6:26יְהוָה֙
Exodus 6:28יְהוָ֛ה
Exodus 6:29יְהוָ֛ה   יְהוָ֑ה
Exodus 6:30יְהוָ֑ה
Exodus 7:1יְהוָה֙
Exodus 7:5יְהוָ֔ה
Exodus 7:6 יְהוָ֛ה
Exodus 7:8יְהוָ֔ה
Exodus 7:10יְהוָ֑ה
Exodus 7:13יְהוָֽה
Exodus 7:14יְהוָה֙
Exodus 7:16 יְהוָ֞ה
Exodus 7:17יְהוָ֔ה   יְהוָ֑ה
Exodus 7:19 יְהוָ֜ה
Exodus 7:20 יְהוָ֗ה
Exodus 7:22יְהוָֽה
Exodus 7:25יְהוָ֖ה
Exodus 7:26יְהוָה֙   יְהוָ֔ה
Exodus 8:1יְהוָה֮
Exodus 8:4יְהוָ֔הלַיהוָֽה
Exodus 8:6 כַּיהוָ֥ה
Exodus 8:8יְהוָ֔ה
Exodus 8:9יְהוָ֖ה
Exodus 8:11יְהוָֽה
Exodus 8:12יְהוָה֮
Exodus 8:15 יְהוָֽה
Exodus 8:16יְהוָ֜ה   יְהוָ֔ה
Exodus 8:18יְהוָ֖ה
Exodus 8:20יְהוָה֙
Exodus 8:22לַיהוָ֣ה
Exodus 8:23לַֽיהוָ֣ה
Exodus 8:24לַיהוָ֤ה
Exodus 8:25יְהוָ֔הלַֽיהוָֽה
Exodus 8:26יְהוָֽה
Exodus 8:27יְהוָה֙
Exodus 9:1יְהוָה֙     יְהוָה֙
Exodus 9:3יְהוָ֜ה
Exodus 9:4יְהוָ֔ה
Exodus 9:5יְהוָ֛ה  יְהוָ֖ה
Exodus 9:6 יְהוָ֜ה
Exodus 9:8יְהוָה֮
Exodus 9:12יְהוָה֙   יְהוָ֖ה
Exodus 9:13יְהוָה֙   יְהוָה֙
Exodus 9:20יְהוָ֔ה
Exodus 9:21יְהוָ֑ה
Exodus 9:22יְהוָ֜ה
Exodus 9:23יְהוָ֛הוַֽיהוָ֗ה
Exodus 9:27יְהוָה֙
Exodus 9:28יְהוָ֔ה
Exodus 9:29יְהוָ֑הלַיהוָ֖ה
Exodus 9:30יְהוָ֥ה
Exodus 9:33יְהוָ֑ה
Exodus 9:35יְהוָ֖ה
Exodus 10:1 יְהוָה֙
Exodus 10:2יְהוָֽה
Exodus 10:3יְהוָה֙
Exodus 10:7יְהוָ֣ה
Exodus 10:8יְהוָ֣ה
Exodus 10:9יְהוָ֖ה
Exodus 10:10יְהוָה֙
Exodus 10:11יְהוָ֔ה
Exodus 10:12יְהוָ֜ה
Exodus 10:13וַֽיהוָ֗ה
Exodus 10:16לַיהוָ֥ה
Exodus 10:17לַיהוָ֣ה
Exodus 10:18יְהוָֽה
Exodus 10:19יְהוָ֤ה
Exodus 10:20יְהוָ֖ה
Exodus 10:21יְהוָ֜ה
Exodus 10:24יְהוָ֔ה
Exodus 10:25לַיהוָ֥ה
Exodus 10:26יְהוָ֣ה   יְהוָ֔ה
Exodus 10:27יְהוָ֖ה
Exodus 11:1יְהוָ֜ה
Exodus 11:3יְהוָ֛ה
Exodus 11:4יְהוָ֑ה
Exodus 11:7 יְהוָ֔ה
Exodus 11:9יְהוָה֙
Exodus 11:10 יְהוָה֙
Exodus 12:1 יְהוָה֙
Exodus 12:11לַיהוָֽה
Exodus 12:12 יְהוָֽה
Exodus 12:14לַֽיהוָ֑ה
Exodus 12:23יְהוָה֮     יְהוָה֙
Exodus 12:25יְהוָ֛ה
Exodus 12:27לַֽיהוָ֗ה
Exodus 12:28יְהוָ֛ה
Exodus 12:29וַֽיהוָה֮
Exodus 12:31יְהוָ֖ה
Exodus 12:36וַֽיהוָ֞ה
Exodus 12:41יְהוָ֖ה
Exodus 12:42לַֽיהוָ֔ה לַֽיהוָ֔ה
Exodus 12:43 יְהוָה֙
Exodus 12:48לַיהוָה֒
Exodus 12:50 יְהוָ֛ה
Exodus 12:51 יְהוָ֜ה
Exodus 13:1 יְהוָ֖ה
Exodus 13:3יְהוָֹ֛הWLC-Ex13-3
Exodus 13:5יְהוָ֡ה
Exodus 13:6לַיהוָֽה
Exodus 13:8יְהוָה֙
Exodus 13:9יְהוָ֖ה  יְהוָֹ֖הWLC-Ex13-9
Exodus 13:11 יְהוָה֙
Exodus 13:12לַֽיהוָֹ֑ה לַיהוָֽה
Exodus 13:14יְהוָ֛ה
Exodus 13:15לַֽיהוָ֗ה   יְהוָֹ֤הWLC-Ex13-15
Exodus 13:16יְהוָ֖ה
Exodus 13:21וַֽיהוָ֡ה
Exodus 14:1יְהוָֹ֖הWLC-Ex14-1
Exodus 14:4יְהוָ֑ה
Exodus 14:8יְהוָֹ֗הWLC-Ex14-8
Exodus 14:10יְהוָֽה
Exodus 14:13יְהוָ֔ה
Exodus 14:14יְהוָ֖ה
Exodus 14:15 יְהוָה֙
Exodus 14:18יְהוָ֑ה
Exodus 14:21יְהוָ֣ה
Exodus 14:24יְהוָה֙
Exodus 14:25יְהוָ֔ה
Exodus 14:26יְהוָה֙
Exodus 14:27יְהוָ֛ה
Exodus 14:30 יְהוָ֜ה
Exodus 14:31יְהוָ֑ה    יְהוָה֙ בַּֽיהוָ֔ה
Exodus 15:1לַֽיהוָ֔ה לַֽיהוָה֙
Exodus 15:3יְהוָ֖ה   יְהוָ֖ה
Exodus 15:6יְהוָ֔ה   יְהוָ֖ה
Exodus 15:11יְהוָ֔ה
Exodus 15:16יְהוָ֔ה
Exodus 15:17יְהוָ֑ה
Exodus 15:18יְהוָ֥ה
Exodus 15:19 יְהוָ֛ה
Exodus 15:21לַֽיהוָה֙
Exodus 15:25יְהוָ֗ה   יְהוָה֙
Exodus 15:26יְהוָ֣ה   יְהוָ֖ה
Exodus 16:3יְהוָה֙
Exodus 16:4יְהוָה֙ 
Exodus 16:6יְהוָ֛ה
Exodus 16:7יְהוָ֔ה   יְהוָ֑ה
Exodus 16:8יְהוָה֩   יְהוָה֙ יְהוָֽה
Exodus 16:9יְהוָ֑ה
Exodus 16:10יְהוָ֔ה
Exodus 16:11יְהוָ֖ה
Exodus 16:12 יְהוָ֖ה
Exodus 16:15יְהוָ֛ה
Exodus 16:16יְהוָ֔ה
Exodus 16:23יְהוָ֔הלַֽיהוָ֖ה
Exodus 16:25לַיהוָ֑ה
Exodus 16:28יְהוָ֖ה
Exodus 16:29יְהוָה֮
Exodus 16:32יְהוָ֔ה
Exodus 16:33יְהוָ֔ה
Exodus 16:34 יְהוָ֖ה
Exodus 17:1 יְהוָ֑ה
Exodus 17:2יְהוָֽה
Exodus 17:4יְהוָ֣ה
Exodus 17:5יְהוָ֜ה
Exodus 17:7יְהוָה֙     יְהוָ֛ה
Exodus 17:14 יְהוָ֜ה
Exodus 17:15יְהוָ֥ה
Exodus 17:16לַיהוָ֖ה
Exodus 18:1יְהוָ֛ה
Exodus 18:8יְהוָה֙   יְהוָֽה
Exodus 18:9 יְהוָ֖ה
Exodus 18:10יְהוָ֔ה 
Exodus 18:11 יְהוָ֖ה
Exodus 19:3 יְהוָה֙
Exodus 19:7יְהוָֽה
Exodus 19:8יְהוָ֖ה   יְהוָֽה
Exodus 19:9יְהוָ֜ה   יְהוָֽה
Exodus 19:10 יְהוָ֤ה
Exodus 19:11יְהוָ֛ה
Exodus 19:18יְהוָ֖ה
Exodus 19:20יְהוָ֧ה  יְהוָ֛ה
Exodus 19:21יְהוָה֙   יְהוָה֙
Exodus 19:22יְהוָ֖ה   יְהוָֽה
Exodus 19:23יְהוָ֔ה
Exodus 19:24יְהוָה֙   יְהוָ֖ה
Exodus 20:2יְהוָ֣ה
Exodus 20:5יְהוָ֤ה
Exodus 20:7יְהוָ֥ה   יְהוָ֔ה
Exodus 20:10לַיהוָ֣ה
Exodus 20:11יְהוָ֜ה   יְהוָ֛ה
Exodus 20:12יְהוָ֥ה
Exodus 20:22יְהוָה֙
Exodus 22:10יְהוָ֗ה
Exodus 22:19לַיהוָ֖ה
Exodus 23:17יְהוָֽה
Exodus 23:19יְהוָ֣ה
Exodus 23:25יְהוָ֣ה
Exodus 24:1יְהוָ֗ה
Exodus 24:2יְהוָ֔ה
Exodus 24:3יְהוָ֔ה     יְהוָ֖ה
Exodus 24:4 יְהוָ֔ה
Exodus 24:5לַיהוָ֖ה
Exodus 24:7 יְהוָ֖ה
Exodus 24:8יְהוָה֙
Exodus 24:12יְהוָ֜ה
Exodus 24:16יְהוָה֙
Exodus 24:17יְהוָ֔ה
Exodus 25:1יְהוָ֖ה
Exodus 27:21יְהוָ֑ה
Exodus 28:12יְהוָ֛ה
Exodus 28:29יְהוָ֖ה
Exodus 28:30יְהוָ֑ה   יְהוָ֖ה
Exodus 28:35יְהוָ֛ה
Exodus 28:36לַֽיהוָֽה
Exodus 28:38יְהוָֽה
Exodus 29:11 יְהוָ֑ה
Exodus 29:18לַֽיהוָ֑ה לַיהוָ֖ה
Exodus 29:23יְהוָֽה
Exodus 29:24יְהוָֽה
Exodus 29:25יְהוָ֔הלַיהוָֽה
Exodus 29:26יְהוָ֑ה
Exodus 29:28לַיהוָֽה
Exodus 29:41לַיהוָֽה
Exodus 29:42יְהוָ֑ה
Exodus 29:46יְהוָה֙   יְהוָ֥ה
Exodus 30:8יְהוָ֖ה
Exodus 30:10לַיהוָֽה
Exodus 30:11יְהוָ֖ה
Exodus 30:12לַיהוָ֖ה
Exodus 30:13לַֽיהוָֽה
Exodus 30:14יְהוָֽה
Exodus 30:15 יְהוָ֔ה
Exodus 30:16יְהוָ֔ה
Exodus 30:17יְהוָ֖ה
Exodus 30:20לַֽיהוָֽה
Exodus 30:22 יְהוָ֖ה
Exodus 30:34יְהוָ֨ה
Exodus 30:37 לַיהוָֽה
Exodus 31:1יְהוָ֖ה
Exodus 31:12יְהוָ֖ה
Exodus 31:13יְהוָ֖ה 
Exodus 31:15לַיהוָ֑ה
Exodus 31:17יְהוָה֙
Exodus 32:5לַיהוָ֖ה
Exodus 32:7יְהוָ֖ה
Exodus 32:9 יְהוָ֖ה
Exodus 32:11יְהוָ֣ה   יְהוָה֙
Exodus 32:14 יְהוָ֑ה
Exodus 32:26לַיהוָ֖ה
Exodus 32:27 יְהוָה֙
Exodus 32:29לַֽיהוָ֔ה
Exodus 32:30יְהוָ֔ה
Exodus 32:31יְהוָ֖ה
Exodus 32:33יְהוָ֖ה
Exodus 32:35יְהוָ֖ה
Exodus 33:1יְהוָ֤ה
Exodus 33:5 יְהוָ֜ה
Exodus 33:7יְהוָ֔ה
Exodus 33:11יְהוָ֤ה
Exodus 33:12יְהוָ֗ה
Exodus 33:17יְהוָה֙
Exodus 33:19יְהוָ֖ה
Exodus 33:21יְהוָ֔ה
Exodus 34:1 יְהוָה֙
Exodus 34:4יְהוָ֖ה
Exodus 34:5יְהוָה֙   יְהוָֽה
Exodus 34:6יְהוָ֥ה   יְהוָ֣ה יְהוָ֔ה
Exodus 34:10 יְהוָה֙
Exodus 34:14 יְהוָה֙
Exodus 34:23יְהוָ֖ה
Exodus 34:24יְהוָ֣ה
Exodus 34:26יְהוָ֣ה
Exodus 34:27 יְהוָה֙
Exodus 34:28יְהוָ֗ה
Exodus 34:32יְהוָ֛ה
Exodus 34:34יְהוָה֙
Exodus 35:1יְהוָ֖ה
Exodus 35:2לַיהוָ֑ה
Exodus 35:4יְהוָ֖ה
Exodus 35:5יְהוָ֑הלַֽיהוָ֔ה
Exodus 35:10יְהוָֽה
Exodus 35:21יְהוָ֜ה
Exodus 35:22לַיהוָֽה
Exodus 35:24יְהוָ֑ה
Exodus 35:29יְהוָ֛הלַיהוָֽה
Exodus 35:30יְהוָ֖ה
Exodus 36:1יְהוָ֜ה     יְהוָֽה
Exodus 36:2יְהוָ֛ה
Exodus 36:5 יְהוָ֖ה
Exodus 38:22יְהוָ֖ה
Exodus 39:1יְהוָ֖ה 
Exodus 39:5יְהוָ֖ה
Exodus 39:7יְהוָ֖ה
Exodus 39:21יְהוָ֖ה
Exodus 39:26יְהוָ֖ה
Exodus 39:29יְהוָ֖ה
Exodus 39:30לַיהוָֽה
Exodus 39:31יְהוָ֖ה
Exodus 39:32יְהוָ֛ה
Exodus 39:42יְהוָ֖ה
Exodus 39:43יְהוָ֖ה
Exodus 40:1יְהוָ֖ה
Exodus 40:16יְהוָ֛ה
Exodus 40:19יְהוָ֖ה
Exodus 40:21יְהוָ֖ה
Exodus 40:23יְהוָ֑ה   יְהוָ֖ה
Exodus 40:25יְהוָ֑ה   יְהוָ֖ה
Exodus 40:27יְהוָ֖ה
Exodus 40:29יְהוָ֖ה
Exodus 40:32יְהוָ֖ה
Exodus 40:34יְהוָ֔ה 
Exodus 40:35יְהוָ֔ה
Exodus 40:38יְהוָ֤ה

Comments are closed.